images

บริษัท เอ็มบี เทค จำกัด

ผู้พัฒนาโปรแกรมบริหารทรัพย์สิน Well-Fixed Asset Software ที่ได้รับความเชื่อถือ ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ด้วยความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ในการบริหารการจัดการทรัพย์สิน ด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย ให้ผลเป็นประสิทธิภาพ ในการจัดการทรัพย์สินอย่างครบถ้วน โปรแกรมการจัดการบริหารสินทรัพย์ถาวร Fixed – Asset Management System โปรแกรมการตรวจนับทรัพย์สิน โดยระบบ Barcode Asset Physical Count บริการให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการทรัพย์สิน ในด้านการดำเนินการทางด้านบัญชี การเงิน และระบบการผลิต

จำหน่าย ซอฟต์แวร์ สินค้าและบริการ คอมพิวเตอร์ Asset Software, Asset Management System ทางด้านบริหารจัดการธุรกิจการ จัดการทางด้านบัญชีคอมพิวเตอร์ โปรแกรมบริหารสินทรัพย์ถาวร Well Fixed – Asset Software โปรแกรมตรวจนับทรัพย์สินโดยระบบ บาร์โค้ด Well-Fixed Asset Physical Count & Barcode Assets Checking ระบบการบริหารจัดการทางด้านสินทรัพย์ การควบคุม ตรวจนับทรัพย์สิน Checking Assets อุปกรณ์บาร์โค้ด ให้บริการที่ปรึกษา วางระบบบัญชีโปรแกรมสำเร็จรูปครบวงจร โปรแกรมบริหารงานด้านบัญชีและ ด้านการผลิต Exact ERP

เป็นโปรแกรมที่ถูกไว้วางใจให้บริหารสินทรัพย์ร่วม 300 บริษัท ทั้งในนิคมอุตสาหกรรม บริษัทชั้นนำ ทุกประเภทธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เราหวังว่าท่านเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ไว้วางใจให้เราบริหารสินทรัพย์ ด้วยทีมงานที่แข็งแกร่งและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้ท่าน ก้าวไปสู่ความสำเร็จ